stjr.isStjórnarráe íslands

stjr.is Profile

stjr.is

Title:Stjórnarráe íslands

Description:Upplysingavefur Stjórnarráes íslands - www.stjornarrad.is. Sameiginleg fréttaforsíea ráeuneytanna, upplysingar um ríkisstjórn, s?gulegt efni og fleira.

Keywords:stjórnarráe, ráeuneyti, ríkisstjórn, stjórnarskrá, ráeherra

Discover stjr.is website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

stjr.is Information

Website / Domain: stjr.is
Website IP Address: 104.20.92.35
Domain DNS Server: wesley.ns.cloudflare.com,adel.ns.cloudflare.com

stjr.is Rank

Alexa Rank: 1258826
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

stjr.is Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,744
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $554
Yearly Revenue: $6,744
Daily Unique Visitors: 1,700
Monthly Unique Visitors: 51,000
Yearly Unique Visitors: 620,500

stjr.is WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, must-revalidate, max-age=0
Content-Type text/html;charset=UTF-8
Date Sat, 18 Nov 2017 15:04:09 GMT
Server cloudflare-nginx

stjr.is Keywords accounting

Keyword Count Percentage
stjórnarráe 2 0.18%
ráeuneyti 68 5.21%
ríkisstjórn 5 0.45%
stjórnarskrá 1 0.10%
ráeherra 8 0.52%

stjr.is Similar Website

Domain WebSite Title
stjornarrad.is Stjórnarráe íslands
domstolar.is Héraesdómstólar íslands
framtakssjodur.is Framtakssjóeur íslands |
ai.is Arkitektafélag íslands
thjodminjasafn.is Tjóeminjasafn íslands
verslo.is Verzlunarskóli íslands
eimskip.is Eimskipafélag íslands
tonlistarsafn.is Tónlistarsafn íslands
ki.is Kennarasamband íslands
obi.is ?ryrkjabandalag íslands
kraft.is KRAFTLYFTINGASAMBAND íSLANDS |
sti.is Skotítróttasamband íslands
listdans.is Listdansskóli íslands
listasafn.is Listasafn íslands
gigt.is Gigtarfélag íslands
iceida.is Tróunarsamvinnustofnun íslands
felagsradgjof.is Félagsráegjafafélag íslands
sjukratjalfun.is Sjúkratjálfun íslands |

stjr.is Traffic Sources Chart

stjr.is Alexa Rank History Chart

stjr.is aleax

stjr.is Html To Plain Text

Stjórnarráe íslands Tú ert hér: Forsíea www.raduneyti.is Forsíea Fréttir Ríkisstjórn S?gulegt efni Ráeuneytin Stjórnarskráin Ráeuneyti Fors?tisráeuneytie Atvinnuvega- og nysk?punarráeuneytie Fjármála- og efnahagsráeuneytie Innanríkisráeuneytie Mennta- og menningarmála- ráeuneytie Umhverfis- og auelindaráeuneytie Utanríkisráeuneytie Velferearráeuneytie Fréttir frá ráeuneytunum 30.7.2016 Fors?tisráeuneyti - Fréttasafn Almenningur boeinn velkominn á Austurv?ll Ath?fn vegna emb?ttist?ku forseta íslands fer fram í Dómkirkjunni og Altingishúsinu mánudaginn 1. ágúst og hefst dagskrá kl. 15.30. Ríkisútvarpie vereur mee beina útvarpssendingu frá ath?fninni í kirkju og beina sjónvarpsútsendingu frá ath?fninni í tinghúsi. útsendingunni vereur varpae út á Austurv?ll og vereur sérstakur skjár settur upp svo teir sem tar eru staddir geti fylgst mee tví sem fram fer. 29.7.2016 Utanríkisráeuneyti - Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráeuneyti ESB opnar tollfrjálsa innflutningskvóta fyrir tilteknar sjávarafureir frá íslandi Hinn 1. ágúst nk. mun Evrópusambandie (ESB) opna tiltekna tollfjálsa innflutningskvóta fyrir fersk og k?ld karfafl?k, frosinn leturhumar, heilfrysta síld og nieursoena torsklifur, samkv?mt viebótarbókun vie fríverslunarsamning íslands og ESB frá 1972 sem undirritue var 3. maí sl. Samningavier?eur um kvótana fóru fram samhliea vier?eum um framl?g til Uppbyggingarsjóes EES. 29.7.2016 Atvinnuvega- og nysk?punarráeuneytie - Forsíea - STJR ESA samtykkir ívilnanasamning vie Silicor Material Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur samtykkt ívilnanasamning íslenska ríkisins vie Silicor Materials vegna byggingar á sólarkísilverksmieju á Grundartanga. 29.7.2016 Atvinnuvega- og nysk?punarráeuneytie - Forsíea - STJR EFTA dómstóllinn átelur drátt á endurheimt ríkisaestoear EFTA dómstóllinn komst ae teirri nieurst?eu í dag ae íslenska ríkie hafi ekki endurheimt innan tilskilins tímafrests ríkisaestoe vie fimm fyrirt?ki sem Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) taldi ae gengju gegn EES samningnum. 28.7.2016 Fors?tisráeuneyti - Fréttasafn Ríkisráesfundi á Bessast?eum 28. júlí 2016 er lokie Ríkisráesfundi á Bessast?eum 28. júlí 2016 er lokie. á fundinum voru m.a. endurstaefestar ymsar afgreieslur sem fram h?feu farie utan ríkisráesfundar. 28.7.2016 Fors?tisráeuneyti - Fréttasafn Ríkisráesfundur á Bessast?eum 28. júlí 2016 Ríkisráe íslands hefur verie kvatt saman á Bessast?eum í dag 28. júlí kl. 11.00. 27.7.2016 Innanríkisráeuneytie - ForsíeaSTJR-Fréttir Sáttameefere til tess fallin ae leysa mikinn hluta ágreiningsmála Innanríkisráeuneytie hefur gefie út skyrslu um árangur af meefere sáttameeferear en mee breytingum á barnal?gum árie 2012 (l?g nr. 61/2012 og nr. 144/2012) var l?gfest tae nym?li ae foreldrar eru skyldugir til ae leita sátta áeur en krafist er úrskurear eea h?feae mál vegna forsjár og fleira. L?gin tóku gildi í janúar 2013. Markmie sáttameeferear er ae aestoea foreldra vie ae semja um tá lausn sem barni er fyrir bestu. 26.7.2016 Atvinnuvega- og nysk?punarráeuneytie - Forsíea - STJR Ertu mee till?gu í Byggeaá?tlun 2017-2023 Markviss vinna vie nyja byggeaá?tlun sem mun gilda fyrir árin 2017-2023 hefur staeie yfir undanfarna mánuei og hefur mikil áhersla verie l?ge á samráe og samtal vie sveitarfél?g og einstaklinga um allt land. Nú gefst ?llum kostur á ae koma mee till?gur í byggeaá?tlunina. 21.7.2016 Utanríkisráeuneyti - Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráeuneyti Staea mála í Tyrklandi grafalvarleg íslensk stjórnv?ld hafa fylgst grannt mee tróun mála í Tyrklandi síeustu daga og segir Lilja Alfreesdóttir utanríkisráeherra st?eu mála vera grafalvarlega. "Tróunin hefur verie mj?g hr?e og ófyrirsjáanleg og hvetur ísland til stillingar og sátta," segir Lilja. "Tae er mikilv?gt ae tyrknesk stjórnv?ld virei mannréttindi í hvívetna. Eitt er ae draga tá til ábyrgear sem skipul?geu og stóeu ae valdaránstilrauninni annae er ae stunda víefeemar hreinsanir af pólitískum toga," segir utanríkisráeherra. 21.7.2016 Utanríkisráeuneyti - Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráeuneyti Vegna st?eu mála í Tyrklandi Tyrknesk stjórnv?ld lystu í g?r yfir triggja mánaea neyearástandi í landinu í kj?lfar valdaránstilraunarinnar síeastlieinn f?studag. Eftir reglulegt samráe borgaratjónustu Noreurlandanna vill utanríkisráeuneytie bryna fyrir íslenskum feream?nnum sem hyggja á f?r til Tyrklands og teim íslendingum sem eru í landinu ae g?ta áfram fyllstu varúear á meean á dv?l teirra stendur. Tá brynir borgaratjónusta utanríkisráeuneytisins fyrir íslendingum í Tyrklandi ae vera ávallt mee vegabréf eea ?nnur persónuskilríki meefereis og fylgja teim leiebeiningum sem eru í gildi. 21.7.2016 Fjármála- og efnahagsráeuneytie - ForsíeaSTJR-Fréttir Fundar mee starfshópi sem metur umfang fjármagnstilf?rslna og eignaumsyslu á aflandssv?eum Bandaríski hagfr?eingurinn dr. James S. Henry hefur verie fenginn hingae til lands til tess ae funda mee starfshópi á vegum fjármála- og efnahagsráeuneytisins sem vinnur ae tví ae meta umfang fjármagnstilf?rslna og eignaumsyslu á aflandssv?eum. 21.7.2016 Atvinnuvega- og nysk?punarráeuneytie - Forsíea - STJR Nieurst?eur um úthlutun á EFTA tollkvóta 2016-2017 Mánudaginn 13. júní 2016 rann út umsóknarfrestur um EFTA tollkvótum á landbúnaearv?rum frá Noregi og Sviss, vegna innflutnings á nautakj?ti úr v?rulie ex0210.xxxx og ostum 0406.xxxx fyrir tímabilie 1. júlí 2016 – 30. júní 2017. 18.7.2016 Innanríkisráeuneytie - ForsíeaSTJR-Fréttir ársrit innanríkisráeuneytisins komie út ársrit innanríkisráeuneytisins 2015 er komie út og er aeeins birt rafr?nt. í ritinu er ae finna upplysingar um ymis verkefni sem unnie var ae á síeasta ári og tekin er saman ymis t?lfr?ei yfir starfsemina frá stofnun ráeuneytisins 1. janúar 2011. 17.7.2016 Utanríkisráeuneyti - Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráeuneyti Fyrri fereaviev?run til Tyrklands afturk?llue Eftir regulegan samráesfund Noreurlandanna um borgaratjónustu hefur utanríkisráeuneytie ákveeie ae afturkalla fyrri fereaviev?run til Tyrklands tar sem varae var vie ónauesynlegum fereum til landsins. Hins vegar vill utanríkisráeuneytie enn hvetja íslendinga sem eru staddir í landinu ae g?ta fyllstu varúear og fylgjast vel mee ástandi mála í kj?lfar valdaránstilraunarinnar síeastlieinn f?studag. 16.7.2016 Utanríkisráeuneyti - Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráeuneyti Fereaviev?run til Tyrklands áfram í gildi á samráesfundi Noreurlandanna um borgaratjónustu í morgun var ákveeie ae vara áfram vie ónauesynlegum fereum til Tyrklands. Vie leiebeinum fólki áfram ae g?ta ítrustu varúear og fylgjast vel mee ástandi mála. Annar samráesfundur vereur haldinn í fyrramálie og verea fereavievaranir uppf?rear eftir tví sem vie á. 16.7.2016 Utanríkisráeuneyti - Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráeuneyti Utanríkisráeherra um st?eu mála í Tyrklandi Lilja D?gg Alfreesdóttir, utanríkisáeherra segir ae valdaránstilrauninni í Tyrklandi vireist hafa verie hrundie. "Lyer?eislega kj?rin stjórnv?ld halda v?ldum og mikilv?gt er ae st?eugleiki komist á sem fyrst. Vie hvetjum til stillingar og sátta í landinu. Engar vísbendingar hafa borist um ae íslendingar í Tyrklandi hafi verie í h?ttu en borgaratjónusta utanríkisráeuneytisins fylgist náie mee tróun mála". 15.7.2016 Utanríkisráeuneyti - Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráeuneyti Fereaviev?run vegna Tyrklands Utanríkisráeuneytie r?eur ?llum íslendingum frá tví ae fereast til Tyrklands nema af ítrustu nauesyn. íslendingar sem staddir eru í landinu eru beenir um ae syna varkárni og fylgjast mee fregnum af ástandi mála. Borgaratjónusta ráeuneytisins fylgist grannt mee og mun senda út frekari upplysingar tegar ástand mála skyrist frekar. 15.7.2016 Utanríkisráeuneyti - Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráeuneyti Vegna fregna af valdaráni í Tyrklandi Borgaratjónusta utanríkisráeuneytisins stendur vaktina vegna fregna af valdaráninu í Tyrklandi og beinir teim tilm?lum til íslenskra fereamanna í Tyrklandi og íslendinga búsettum í landinu ae láta aestandendur á íslandi vita af sér. Flestar samskiptaleieir aerar en símalínur vireast lokaear í Tyrklandi og tekie hefur í gildi útg?ngubann í helstu borgum. Beinir utanríkisráeuneytie teim tilm?lum til íslendinga ae halda sig innandyra og fylgjast náie mee tróun mála hvar sem tae er statt í landinu. Utanríkisráeuneytie aflar frekari upplysinga og verea frekari tilm?li send út eftir tví sem ástand mála skyrist. 15.7.2016 Fjármála- og efnahagsráeuneytie - ForsíeaSTJR-Fréttir Fitch staefestir BBB+ lánsh?fiseinkunn íslands mee st?eugum horfum Altjóelega matsfyrirt?kie Fitch Ratings hefur staefest lánsh?fiseinkunnir ríkissjóes íslands fyrir langtímaskuldbindingar í erlendum gjaldmieli sem BBB+ og A- í innlendum gjaldmieli. Einkunnir fyrir skuldabréf (e. senior unsecured bonds) í erlendum og innlendum gjaldmieli eru staefestar sem BBB+ og A-. 15.7.2016 Fjármála- og efnahagsráeuneytie - ForsíeaSTJR-Fréttir Matsfyrirt?kie Standard & Poor's hefur staefest BBB+/A-2 lánsh?fiseinkunnir ríkissjóes íslands mee st?eugum horfum Altjóelega matsfyrirt?kie Standard & Poor's hefur staefest BBB+/A-2 lánsh?fiseinkunnir ríkissjóes íslands mee st?eugum horfum. Standard & Poor's reiknar mee kr?ftugum hagvexti n?stu árin, knúnum af fereatjónustu og ?flugri einkaneyslu. 15.7.2016 Atvinnuvega- og nysk?punarráeuneytie - Forsíea - STJR Stjórn Flugtróunarsjóes auglysir eftir umsóknum um styrki Markmieie mee Flugtróunarsjóei er ae styeja vie uppbyggingu nyrra flugleiea til íslands tannig ae koma megi á reglulegu millilandaflugi um altjóeaflugvellina Akureyri og Egilsstaei. Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2016 15.7.2016 Fors?tisráeuneyti - Fréttasafn Fors?tisráeherra sendir samúearkveejur vegna árásar í Nice Sigureur Ingi Jóhannsson fors?tisráeherra, hefur sent Manuel Valls, fors?tisráeherra Frakklands, samúearkveejur frá ríkisstjórninni og íslensku tjóeinni vegna árásanna í Nice í g?r. 15.7.2016 Umhverfis- og auelindaráeuneytie - Fréttasafn Endurheimt votlendis í landi Bessastaea hluti aegerea í sóknará?tlun í loftslagsmálum Forseti íslands, herra ólafur Ragnar Grímsson, Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auelindaráeherra og árni Bragason, landgr?eslustjóri, undirritueu í dag samstarfssamning um endurheimt votlendis vie Bessastaei. Um leie hófust tau handa vie verkie mee tví ae setja fyrstu skóflufyllirnar af mold ofan í skure í landi Bessastaea. Tar mee var ytt úr v?r verkefni vie endurheimt votlendis sem er hluti af sóknará?tlun stjórnvalda í loftslagsmálum. 15.7.2016 Utanríkisráeuneyti - Fréttir og fréttatilkynningar frá utanríkisráeuneyti Samúearkveeja send til utanríkisráeherra Frakklands "Tae var skelfilegt ae fá fregnir af fj?lda óbreyttra borgara sem lét lífie vie hátíearh?ld á tjóehátíeardegi Frakklands í Nice í g?r. Tessi hryllilegu voeaverk beindust ae fr?nsku tjóeinni og á sama tíma einnig ae teim gildum sem vie ?ll h?ldum í heieri - frelsi, jafnrétti og br?eralagi. ég f?ri tér og fr?nsku tjóeinni mínar innilegustu samúearkveejur. Vie hugsum til og biejum fyrir teim sem um sárt eiga ae binda," segir Lilja í samúearkveejunni. Ríkisstjórn Sigurear Inga Jóhannssonar Ríkisstjórn Losun fjármagnshafta Ríkisstjórn íslands hóf í júní 2015 aegereaá?tlun til afnáms fjármagnshafta. Markmie á?tlunarinnar byggir á tví meginsjónarmiei ae h?ftum verei lyft í áf?ngum án tess ae jafnv?gi í hagkerfinu verei raskae og án tess ae ríkissjóeur eea almenningur taki á sig auknar fjárhagslegar byrear. Nánar um losun fjármagnshafta: H?ftin á mannamáli (myndband) Spurt og svarae um losun fjármagnshafta Kynning (gl?rur) frá fréttamannafundi L?g um breytingu á l?gum um gjaldeyrismál L?g um breytingu á l?gum um fjármálafyrirt?ki L?g um st?eugleikaskatt L?g um meefere krónueigna sem háear eru sérst?kum takm?rkunum Fréttatilkynning 8. júní 2015 - Fréttatilkynning 20. maí 2016 Upplysingar á ensku / English version Sjá nánar Samskipti Stjórnarráe íslands | Sími: 545 8000 | Fyrirvari | Aegengisstefna | ?ryggi og persónuvernd | Vefstjóri | Leita á vefnum Sláeu inn leitarore Tungumál English Flytival Veftré Veldu ráeuneyti útlit síeu: St?rra letur Minna letur Nota mínar stillingar Ráeuneyti: Fors?tisráeuneytie Fjármála- og efnahagsráeuneytie Mennta- og menningarmálaráeuneytie Utanríkisráeuneytie Atvinnuvega- og nysk?punarráeuneytie Innanríkisráeuneytie Umhverfis- og auelindaráeuneytie Velferearráeuneytie Tetta vefsv?ei byggir á Eplica

stjr.is Whois

Domain Name: STJR.IS